Działalność

Obecnie nasza działalność sprowadza się do trzech sfer.

1. Pierwsza to regularne  zajęcia ze studentami (nie koniecznie w wieku studenckim). W czasie zajęć chcemy zajmujemy się przede wszystkim studiowaniem Biblii, księgi która jest fundamentem naszej wiary, a jednocześnie najlepszym świadectwem życia pierwszego Kościoła. Wykładanymi przedmiotami są: Historia Kościoła; Hermeneutyka i Egzegeza Biblijna; Apologetyka; Ewangelizacja; Wstępne zagadnienia Starego i Nowego Testamentu; Historia Herezji, Misjologia i inne.

2. Druga nasza działalność organizowane dwa razy do roku konferencje „TAB talk”, czyli rozmowy o sprawach ważnych i ciekawych. Do prezentowania swoich przemyśleń zapraszamy specjalistów, którzy z perspektywy swoich dyscyplin starają się przybliżyć omawiany temat. Ich wystąpienia są nie dłuższe niż 20 min., co sprawia, że spotkania są dynamiczne i urozmaicone. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w 04.2014 i dotyczyło najważniejszego wydarzenia w historii chrześcijaństwa: „Zmartwychwstanie: Przesąd, przekręt czy przeznaczenie”. Kolejne spotkanie poświęcone było Reformacji: „Złoty wiek Polski. Tajemnica sukcesu” (24.10.2014). Naszym celem jest podejmowanie interesujących pytań i docieranie z biblijnymi odpowiedziami do jak najszerszego grona.

3. Trzecią sferą naszej aktywności jest działalności piśmiennicza. Jedni lubią słuchać, inni pisać. Z tego powodu chcemy publikować wartościowe materiały zarówno w wersji audio i wideo, jak i pisanej. Stopniowo jednak – ze względu na koszty – będziemy odchodzić od wydań w postaci papierowej. Raczej będą to artykuły, z czasem też książki w wersji elektronicznej.