Wykładowcy

 

shapeimage_3 Robert Miksa – założyciel TAB oraz pastor w Pierwszym Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku.

 

shapeimage_5 Wojciech Gajewski – pastor Kościoła Zielonoświątkowego we Fromborku i wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim.

 

shapeimage_4 Adrian Stróżek – pastor w Drugim Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku.

dr Matusz Wichary, Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP

Adam Gutsche – pastor Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu.

Michał Prończuk – pastora-asystent Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu.

Hanna Cieślar – wykładowca Starego Testamentu w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie

i inni