Za kogo umarł Jezus? (Adam Gutsche)

Adam Gtusche

Adam Gutsche, pastor zboru KChB w Toruniu

„A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Dokonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.” (J 19,30)

Czy naprawdę rozumiemy, co dokonało się na krzyżu? Jest to często przedstawiane tak, jakby Jezus zapłacił za nasz grzech tylko potencjalnie, warunkowo. Czyli zapłacił cenę za grzechy całego świata, ale w rzeczywistości dostąpią tego tylko ci, którzy zdecydują się spełnić pewne warunki. Jeśli wierzymy w wolną wolę ludzi, to musimy przyznać, że tak naprawdę umierając nie mógł wiedzieć, czy ktokolwiek przyjmie jego dar, czy jego śmierć odkupi choć jednego grzesznika. Mogłoby się okazać, że cena zapłacona za cały świat była ceną zapłaconą za nikogo.  

Tymczasem ostatnie słowo Jezusa na krzyżu oznacza zakończenie czegoś, doprowadzenie do celu. Innymi słowy, Jezus umierając wiedział, że będą ludzie, którzy uwierzą w niego, dostąpią nowego narodzenia i że ich zbawienie jest pewne już w tej chwili, kiedy za nich umiera.

Zapomnijmy na chwilę o tak kontrowersyjnych słowach jak „predestynacja”, „wybranie” czy „wola”. Każdy chrześcijanin wierzy w to, że Bóg jest wszechwiedzący. Oznacza to między innymi, że zna On całą historię świata zanim ona się dokonała. Jest „tym który Jest”, jest poza czasem. Nie przewiduje zdarzeń w sposób ogólny, lecz zna każdy szczegół tego, co ma nastąpić. Jeżeli w to nie wierzymy, to nie wierzymy w Boga Biblii i nie mamy prawa nazywać się chrześcijanami.

Wiedząc wszystko Bóg wie też, kto się nawróci, a kto nie. W sposób dokładny, z imienia i nazwiska. Wiedział to, kiedy stwarzał świat, wiedział to, kiedy Jezus umierał na krzyżu. Oznacza to, że w chwili śmierci Jezusa Bóg znał już zamknięty zbiór ludzi, którzy zostaną zbawieni. Dlatego swoim ostatnim tchnieniem Jezus mógł powiedzieć: „Dokonało się!” – ponieważ umierając wiedział, że nie umiera na darmo, ale dokonuje odkupienia konkretnych ludzi, których znał już przed założeniem świata i którzy staną się jego Kościołem.

Jezus Chrystus umarł za swój Kościół. Jezus Chrystus umarł za wybranych. I za nikogo więcej.

*********************************************************

 

 

 

Leave A Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *