„Czy byliśmy lepsi?” (Adam Gutsche)

(Rz 5,10) Chrześcijanie niekiedy myślą o swoim zbawieniu tak, że zostali znalezieni przez Chrystusa i zbawieni z jakiegoś racjonalnego powodu, że Bóg zobaczył w nich coś lepszego, niż u niewierzących sąsiadów – może trochę mniej grzechu, może większą skłonność do wiary? Takie rozumowanie prowadzi do lęku: a co się stanie, jeśli nie utrzymam wymaganych przez Boga standardów? Czasami mamy chwile jasności, w których widzimy całe nasze zło i myślimy, jak nieprawdopodobne jest to, że zostaliśmy zbawieni. Wtedy patrząc na siebie możemy mieć wątpliwości, jak trwały jest ten ratunek? Co się stanie, jeśli się potknę na drodze sprawiedliwości? A prędzej czy później każdy się potyka. Czy wtedy Bóg mnie odrzuci?

Apostoł odwraca to rozumowanie. Mówi: patrz, zostałeś znaleziony przez Boga gdy byłeś jego wrogiem, gdy zasługiwałeś na jego gniew [Ef 2,3] – wtedy Chrystus oddał za ciebie swoje życie. Nie było w tym nic zasłużonego przez ciebie, działała jedynie Jego nieprawdopodobna miłość. 

Teraz, poprzez Jego śmierć zostałeś wyrwany spod władzy ciemności i włączony do Bożej rodziny. Twoje grzechy zostały ci wybaczone. Masz prawo nazywać Boga swoim Ojcem. Jak myślisz, czy teraz Bóg mógłby cię odrzucić, albo pozwolić ci zginąć? Teraz cała Jego wszechmoc jest po twojej stronie. Zmartwychwstały Chrystus zasiada po prawicy Ojca, by cię bronić, a Ojciec zawsze go wysłuchuje. Nie ma w całym wszechświecie rzeczy bardziej pewnej, niż twoje zbawienie. Twoje imię zapisane jest w księdze żywota i nic nie powinno odbierać ci radości z tego faktu. Niebo i ziemia przeminą, twoje obecne troski, wszystko co cię dziś boli stanie się wyblakłym wspomnieniem, a ty, jeśli tylko doznałeś odrodzenia z Ducha Świętego, rozpocząłeś swoje życie z Chrystusem już tutaj na ziemi, będziesz w sposób pewny żył w społeczności z Nim przez wieczność.

„Jeżeli bowiem, będąc wrogami, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, o ileż bardziej, będąc pojednani, zostaniemy wybawieni przez Jego życie.” (Rz 5,10)

 

Adam Gutsche

Leave A Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *