TAB talks: „Do kogo należą dzieci?”

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję TAB talks: „Do kogo należą dzieci?”

Jakie jest miejsce dzieci w życiu społeczeństwa? Kto odpowiada za ich wychowanie? Co jest najlepsze dla dzieci? Czy Bóg może być wzorem ojcostwa?

W czasie najbliższej edycji TAB talks (11. maja 2019) spróbujemy spojrzeć na ten problem zarówno z perspektywy historycznej, jak i teologicznej, ale większość czasu oddamy praktykom. Spróbujemy pokazać, co dzieje się z dzieckiem, gdy jego najważniejsze potrzeby nie są zapokojone. Ale będziemy chcieli również pokazać Boga jako Ojca, który nie tylko jest sprawiedliwy, ale jest również miłością.

W krótkich prezentacjach, nasi goście poruszą nastepujace tematy:

Wychować czy wyrzucić? Perspektywa historyczna,
DR HAB. WOJCIECH GAJEWSKI, PROF. UG,

Wychować czy wyrzucić? Współczesność,
STANISŁAW I FELICJA SYLWESTROWICZ (rodzice zastępczy)

„Co będzie jutro?” – historie porzuconych dzieci,
EWA TURZAŃSKA (koordynator rodzin zastępczych)

Samobójstwa i depresje wśród dzieci,
IRENEUSZ DAWIDOWICZ (psycholog kliniczny)

Jak Bóg traktuje swoje dzieci?,
ROBERT MIKSA (pastor, teolog)

Zwięczeniem krótkich prezentacji będzie DYSKUSJA PANELOWA.

Mamy nadzieję, że to spotkanie zainspiruje nas do zadawania pytań, rozmów i dalszych poszukiwań.

SEDECZNIE ZAPRASZAMY

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny jednak ze względu na bardzo ograniczoną ilość miejsc, niezbędna jest rejestracja swojego udziału na stronie:
www.tabtalks2019.konfeo.com
_________________________________
„TAB talks” – to otwarte spotkania, na które zapraszamy specjalistów, którzy z perspektywy swoich dziedzin mogą pomóc nam lepiej zrozumieć omawiany temat. (Nawet dobrze znany temat przedstawiony z perspektywy mało nam znanej nauki możemy zobaczyć w zupełnie innym świetle.)

O dotychczasowych edycjach można przeczytać tutaj.
Bezpośredni linkd do nagrań YouTube znajduje się tutaj
_________________________________
Trójmiejska Akademia Biblijna jest młodą instytucja działająca w ramach Kościoła Baptystów na terenie Trójmiasta. Za cel stawiamy sobie upowszechnienie nauczania pierwszego kościoła czyli przede wszystkim samego Jezusa z Nazaretu oraz jego uczniów (apostołów). Interesuje nas również historia Kościoła. Chcemy również patrzeć w przeszłość i uczyć się na błędach i naśladować to, co najlepsze.

https://www.facebook.com/TrojmiejskaAkademiaBiblijna/
www.tab.org.pl

 

Leave A Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *