Zbór w dużym mieście

 

21 października spotkamy się po raz pierwszy, by porozmawiać o czterech obszarach służby zboru w dużym mieście. Należałoby jednak dodać, że szczególnie chodzi o zbór funkcjonujący w Zachodniej kulturze, o której mówi się, że jest kulturą post-chrześcijańską.

Pewien misjonarz i misjolog już 30 lat temu pisał:

„Jeżeli chcielibyśmy spojrzeć na świat z misyjnego punktu widzenia, najbardziej uderzającym faktem z pewnością będzie obserwacja, że Kościół w Azji i Afryce rozwija się i to nawet intensywnie, zaś w krajach, które kiedyś nazywane były chrześcijańskimi, kurczy się; co więcej, gdziekolwiek pojawia się pod hasłem «nowoczesności» Zachodnia kultura, niesie ze sobą coś, co Lippmann nazywa «kwasem nowoczesności»; kwasem rozpuszczającym najbardziej trwałe religijne przekonania, włącznie z wiarą chrześcijańską. Z pewnością nie ma ważniejszego pytania dla ogólnoświatowej misji Kościoła aniżeli to, które postawiłem. Czy możliwe jest efektywne, misyjne podejście do tej kultury — tej potężnej, przekonującej i pewnej siebie kultury, która (przynajmniej do niedawna) uważała siebie za «nadchodzącą światową cywilizację»? Czy Zachód można nawrócić? (…) Jak to jest, że mamy aż nadmiar studiów misyjnych poświęconych kontekstualizacji Ewangelii we wszystkich kulturach świata od Chin do Peru, ale nic równie dobrego, poświęconego kulturze, którą nazywamy «nowoczesnym światem»? (Leslie Newbigin, Can the West be converted?)

W odpowiedzi na to wyzwanie Timothy Keller, nowojorski pastor a jednocześnie misjolog, pisze o czterech frontach misyjnego zaangażowania Kościoła. W jego przekonaniu, jeżeli Kościół zaniedba którykolwiek z nich, będzie miał kłopoty z pozostałymi trzema. Zbory nie mogą ograniczać swojej służby do niedzielnych nabożeństw. Muszą zachęcać członków wspólnoty, by swoim życiem i słowami składali świadectwo o prawdzie Ewangelii jednocześnie troszcząc się o dobro swojego miasta (szczególnie o ludzi odepchniętych i biednych) i w duchu Ewangelii rozwijali naukę, tworzyli sztukę zgodnie ze swoim powołaniem, byli nietuzinkowymi dziennikarzami, budowali nowe firmy, tworzyli nową literaturę, wykorzystywali swoje pieniądze do tego, by służyć i pomagać innym, fundowali stypendia dla nowatorskich pomysłów, itd. „Dopiero w ten sposób będziemy wykonywać to, do czego wzywa nas Biblia, byśmy czynili jako chrześcijanie. W ten sposób zobaczymy wszechstronny wpływ na nasze miasta.” (Tim Keller, Center Church, s. 292)

Tymi czterema frontami misyjnego zaangażowania Kościoła są:
1. „Zbliżania ludzi do Boga” (przez ewangelizację i nabożeństwo),
2. „Zbliżania ludzi do siebie nawzajem” (przez budowanie wspólnoty i uczniostwo),
3. „Zbliżania ludzi i miasta” (przez służbę miłosierdzia i czynienia sprawiedliwości)
4. „Zbliżania ludzi i kultury” (przez integrowanie wiary i pracy)

Nasze pierwsze spotkanie poświęcone będzie „Zbliżaniu ludzi do Boga”. W praktyce życia zboru odbywa się to na dwa sposoby, przez ewangelizację oraz nabożeństwo. Zbór nie może lekceważyć żadnej z tych dziedzin. Pojawiają się jednak pytania dotyczącego tego, w jaki sposób w post-chrześcijańskim świecie to zadanie realizować. O tym właśnie będziemy chcieli rozmawiać.

Spotkania są otwarte dla wszystkich, którzy chcieliby poszukać uczciwych odpowiedzi na te pytania. Szczególnie zapraszamy na nie osoby, które chciałyby wesprzeć powstawanie nowego zboru w Gdańsku.

Serdecznie zapraszam
Robert Miksa

Leave A Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *